Tilbake til startsiden

Ishuset

Ishuset er fra siste del av 1700-tallet og ligger på vestsiden av Lomma. Det er delvis gravd inn i den bratte elveskråningen. Her ble det oppbevart skåret is til kjøleformål. De tykke steinveggene og sagflis, som ble lagt rundt isblokkene, hindret at isen smeltet.

Ishuset ble restaurert på 1980-tallet.

Kilder:

Bærum bibliotek

Rik på historie. Utgitt av Bærum kommune

Opplevelser langs Lomma. Folder laget av Bærum Elveforum og Bærum kommune 2017 Hovedforfatter: Odd Tore Saugerud 

Ishuset 2017. Bakenfor kan vi skimte plassen Ullern (Ulleren). Foto: Knut Erik Skarning