Hovedbygningen

Adressen er Verksgata 15. (Gårdsnr. 118, Bruksnr. 67)

Hovedbygningen vi ser i dag ble bygget under Anna Krefting (født Vogt) i 1764, etter at den eldste hovedbygningen brant ned i 1762.

Den første hovedbygningen på Verket ble bygget av Anna Krefting (født Felber) omkring 1670. Det var et stort hus med tre fløyer. Det hadde 8−9 "smukt betrukne (tapetserte) værelser", de andre rommene var malte. I 1762 var det 24 kakkelovner i huset. Det eneste som er bevart av denne bygningen er de solide kjellermurene.

Den nye hovedbygningen fra 1764 ble bygget på de gamle kjellermurene, men var ikke fullt så stor og flott som den eldste. Bare ett rom var "betrukket", resten var malt. Økonomien var dårlig, blant annet på grunn av den store brannen. Senere gjorde Conrad Clausen og Peder Anker endringer og oppgraderinger. Mange mente Anna Krefting gikk igjen og spøkte i bygningen.

Huset fungerte som hovedbygning på Verket frem til omkring1829. Deretter ble det benyttet som bestyrerbolig og kontor. Ny hovedbygning, Slottet, ble oppført i 1848 av baron Harald Wedel Jarlsberg.

Mer om de personene som er omtalt i teksten ovenfor står under
Lommedalen og Bærum Verks historie
.

Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Hauge, Yngvar. (1953). Bærums verks historie. H. Aschehoug & Co.

 

Hovedbygningen 1890 (farget litografi), sett fra vest. Bygningen hadde den gangen et klokketårn over døra. Vi ser søndre portnerstue til høyre. Kilde: Bærum bibliotek

Hovedbygningen 2017. Sett fra nordvest. Vi ser nordre portnerstue til venstre.
Foto: Knut Erik Skarning
Hovedbygningen 1890 (farget litografi). Her ser vi at bygningen hadde et tilbygg mot nord som nå er revet. Vi ser også nordre portnerstue til venstre. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart (før og nå) og Gamle oversiktsbilder

 

Tilbake til startsiden