Tilbake til startsiden

Glasshytten, tidligere brannstasjon

Adressen er Verksgata 4B. (Gårdsnr. 118, Bruksnr. 67)

Der Glasshytten ligger i dag (2017), var det opprinnelig brannstasjon. Dette var en større stasjon enn den eldste lille brannstasjonen som ligger oppe ved fossen. Det skal også ha vært garasje og vognskjul i bygningen.
Brannstasjonen hadde brannpumper, slanger og annet utstyr. Det sto også en stor stang her hvor vannslangene ble hengt til tørk.
I 1998 startet Kari Håkonsen og Vidar Kongsvik glassblåservirksomheten Klart glass i huset.

Kilder:

Tore Sandem. Løvenskiold Eiendom AS

Budstikka 01.02.2015

SEFRAK-registeret

klartglass.no

Glasshytten 2003. Huset er fra 1920. Kilde: Bærum bibliotek
Glasshytten (til venstre) med utsalg for glassvarer (til høyre) 2017.
Foto: Knut Erik Skarning
Glasshytten i bruk 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart (før og nå) og Gamle oversiktsbilder