Tilbake til startsiden

Kraftstasjon

Adressen er Verksgata 16. (Gårdsnr. 94, Bruksnr. 1)

Kraftstasjonen ved Verksbrua (Kringlebrua) er borte, men ved grunnmuren til huset som står der i dag, kan vi se hvor vannet kom inn og hvor det kom ut (se bildene).
Omkring 1936 ble det bygget en 600−700 meter lang rørgate av tre fra Mølladammen ned til kraftstasjonen. Denne rørgaten er borte, men man kan se hvor den startet oppe ved Mølladammen. Det ble et vannfall på 10 meter, og kraftstasjonen produserte vekselstrøm med en effekt på 240 kW.
Det hendte at barn på den tiden krabbet gjennom hele rørgaten opp til Mølladammen.

I en periode var det fotografer som holdt til der kraftstasjonen lå. Senere har ac-design holdt til i bygningen.

I Verksfossen ble det i 1893, før kraftstasjonen ved Verksbrua ble etablert, installert en likestrømsgenerator som ble kalt lysmaskinen. Deretter, i 1925, ble det installert en vannturbin med vekselstrømsgenerator på østsiden av elven. Vi ser rester av et murhus som kan være dette kraftverket.

Fra 1914 anla Bærums Verk Kraftverk (BVE) fire kraftverk langs Trehørningsvassdraget og Lomma: Kraftverket ved utløpet av Småvannselva, kraftverket ved Ørretfallet, kraftverket ved Spikerbruksfallet og kraftverket ved Bærums Verk (som er omtalt på denne siden).

Se også oversiktsartikkelen Elektrisiteten kommerKilder:

Tore Sandem, Løvenskiold Eiendom AS

Olsen, John H. (2005) Lomma var Vestre Bærums første Kraftkilde. Asker og Bærums historielags skrift 45

Opplevelser langs Lomma. Folder laget av Bærum Elveforum og Bærum kommune 2017. Hovedforfatter: Odd Tore Saugerud

Håndbok 20222024 for Kjentmannsmerket 

Dette huset ligger der det tidligere lå en kraftstasjon. Foto: Knut Erik Skarning
Her kom vannet ut fra kraftstasjonen. Bildet er tatt 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Rørgaten fra Mølladammen til kraftstasjonen ved Bærums Verk ser vi på dette bildet fra 1954. Øverst, midt på bildet, ser vi trevarefabrikken. Nede til høyre ser vi Værtshuset. Kilde: Bærum bibliotek
Vann kom inn på nordsiden der den røde platen står.
vanninntak