Tilbake til startsiden

Elveplassen

Ett av områdene som ble undersøkt

 

Adressen er Lommedalsveien 204. (Gårdsnr. 118, Bruksnr. 1)

Elveplassen er en av de eldre plassene på Bærums Verk. Navnet er gitt av beliggenheten.

Plassen hadde en liten jordvei, fjøs, låve og beite for noen få dyr. Mange av arbeiderne ved Verket fikk bo på slike plasser. Dette er en av grunnene til at det var relativt spredt bebyggelse rundt Verket. Arbeiderne ble på denne måten til en viss grad selvforsynte og var mindre utsatte i nedgangstider.

Kilder:

Bærums Verk, i går, i dag, i morgen. Bærums Verk IF

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Hauge, Yngvar. (1953). Bærums verks historie. H. Aschehoug & Co.

SEFRAK-registeret

 

Elveplassen 1974. Sett fra vest. Kilde: Bærum bibliotek

Se også Detaljkart. Før og nå
Elveplassen sett fra øst 2017. Huset er fra 1870. Foto: Knut Erik Skarning