Brunkollen turisthytte

Adressen er Fossumveien 800. (Gårdsnr. 32, Bruksnr. 7)

Serveringsstedet Brunkollen ble oppført i 1943 av en brakkebaron (en som hadde gjort store penger på å bygge hus til tyskerne under andre verdenskrig) under påskudd av at det skulle bli et "senter for blind ungdom". I virkeligheten ble det et senter for hirden (en militær organisasjon i Nasjonal Samling), og det ble ført opp et stort antall bygninger.

Staten overtok stedet i 1948 og solgte det til Bærum kommune. En del bygninger ble da revet og brukt til å bygge nye hus nede i bygda, der byggematerialer var mangelvare. Huset i Grorudhaugen 13 er blant andre bygget med materialer fra husene på Brunkollen.

Det ble så servering på Brunkollen med Anna og Kristian Johnsen som vertskap. Den gangen var det ikke strøm, innlagt vann eller vei, og varene måtte bæres opp kleivene fra Muren.
Fra omkring 1960 til 1990 var det Bærum Trekkhundklubb som drev stedet. De hadde også ambulansestasjon på Brunkollen.
Etter hvert kom det strøm, vann og vei til Brunkollen. Dette var det siste stedet i Akershus som fikk strøm. Det skjedde i 1983.
I 1990-årene var det leirskole for skolebarn. Senere har flere private drevet serveringsstedet videre.

Kilder:
Lokalhistoriewiki
(Desember 2016)
Christensen. Trygve. (1996). Natur- og kulturminner i Bærumsarka
Odd Joachim Olsen. Kampeveien 58, 1350 Lommedalen.

 

 

Brunkollen turisthytte 2001. Kilde: Bærum bibliotek