Aktuelle lenker og bøker

Hauge, Yngvar. (1953). Bærums verks historie. H. Aschehoug & Co.

Johnsrud, Even Hebbe. (1966). Lommedalen skole 1866–1966. Utgitt av Jubileumskomiteen.

Christensen, Jan (redaktør). (1996). Idrettsglede gjennom 100 år. Bærums Verk idrettsforening.

Ingebretsen, Lillian m.fl. (Redaksjonskomite). (1991). Lommedalen skole 125 år 1866–1991.

Jacobsen, Jacob. (1976). Lommedalen: en bygd i bygda. Kulturutvalget i Bærum.

Koht, Kirsten. (1989). Om å utvikle et samfunn.
Erfaringsrapport Bærums Verk-Ombud 19841
989.

Kirkeby, Kjell. (1972). Lommedalen Vel 1922–1972. Utgitt av styret for Lommedalen Vel.

Falch, Elin. (1997). Pilegrimsleden: Bærum. Bærum Kommune ved Kulturvernkontoret.

Bø, Egill. (1987). Gammalt frå Lommedæl´n. NKS-Forlaget.

Lommedalen Vel 1922–1942. (1942)

Christensen. Trygve. (1955). Ankerveien − Greveveien – Krokskogveien. J.W. Cappelens Forlag A.S.

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet.

Davidsen, Øyvind. (1944). Jernverksfolk under elve konger. Cammermeyers boghandel.

Sørdal, Henrik. (1978). Fortsettelsesskole, framhaldsskole i Bærum.
Skolens historie 1908–1970. Bærum skolestyre.

Haugum, Ole. (1936). Jordbunnsforholdene i Bærum. Norges Landbrukshøyskole.

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka før og nå – med området Kolsås – Dælivann. Eget forlag.

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag.

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.

Koht, Halvdan.  (1924). Bærum. En bygds historie 1. Utsendt fra Kommunehuset.

Koht, Halvdan.  (1924). Bærum. En bygds historie 2. Utsendt fra Kommunehuset.

Myhre, Jan Eivind (1982). Asker og Bærums historie. Bærum 1840–1980. Universitetsforlaget.

Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget.

Sødal, Henrik. (1967). Bærumsskolen i vekst. Bærum skolestyre.

Davidsen, Trygve M. (1969). Min barndoms dal. Eget forlag.

Davidsen, Trygve M. (1971). Mer om livet i min barndoms dal. Eget forlag.

Lange, Ove L. (1966). Nordmarka og Nordmarksgodsets historie. Dreyers forlag.

Christensen. Trygve. (1995). Bærum og krigen 1940–1945. Bærum bibliotek.

Christensen. Trygve. (1981). Krokskogen i gamle dager. Grøndahl & Søn Forlag.

Christensen. Trygve. (1993). Marka og Krigen. Oslomarka 1940−45. Eget forlag.

Valebrokk, Eva. (1997). Norske slott, herregårder og gods. Andresen & Butenschøn.

Dons, Johannes A. (1996) Oslo-traktenes geologi med 25 turbeskrivelser. Vett og Viten

Arkeologiske funn i Lommedalen

Kulturminnesøk

Milorg 13313 Gruppens historie og opplevelser

Pilegrimsleden.no (med kart over hele leden)

Industrimuseum.no

Bærum Verks historie

Gater og veier i Bærum kommune

Bærum bibliotek