Kullgrop øst for Burud

Kullgropen er fra jernalder–middelalder (1050 fvt.–1500 evt.).

Kullgropen er ca. 2,5 m i diameter. Den er lett å få øye på, særlig vår og høst.

Kullgroper er groper i bakken der man produserte kull. Man stilte opp ved med torv over (dette ble kalt en mile) og tente på. Gropene er fra tiden før kullbrenningen i forbindelse med jernproduksjonen på Bærums Verk. Kullet kan ha blitt brukt i forbindelse med jernproduksjon før masovnenes tid.


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie s. 4 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i BærumKilde:

Kulturminnesøk

Her ser vi den ene (den vestre) av gropene på stedet. Dette er en kullgrop. Sett fra sydøst 2017. Den er lettest å se vår og høst. Foto: Knut Erik Skarning
Jorda inneholder kullrester. Foto: Knut Erik Skarning
Vi ser at det er to groper på stedet. Den fremste på bildet er en kullgrop.
Bildet er tatt i 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Tilbake til startsiden
Kartet viser at kullgropen (grågrønt område) ligger 500 meter øst for Burud.
Kilde: Kulturminnesøk