Tilbake til startsiden
Bosetningsspor ved Skollerudveien

Bosetningsspor fra jernalderen–middelalderen (ca. 500 fvt.–1500 evt.) er funnet på nedsiden av Skollerudveien mellom Nordre Skollerud og Mellom Skollerud.

Bosetningene ligger plassert slik at de som bodde der hadde god oversikt over dalen.

Det er blant annet funnet rester av kokegroper.

Bildet er tatt under arkeologiske undersøkelser da Skollerudveien ble oppgradert med fortau omkring 2014.


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie s. 4 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i BærumKilder:

Kulturminnesøk

Akershus fylkeskommune. Kulturminner i Bærum

.
De grågrønne områdene på kartene ovenfor viser hvor det er funnet bosetningsspor ved Skollerudveien. Kilde: Kulturminnesøk
Ett av områdene som ble undersøkt. Alt er nå tildekket.
Vi ser Skollerudveien til høyre.
Kokegrop som ble funnet på området.
.