Tilbake til startsiden
Stein med skålgroper ved Burud

Nedenfor Burud er det funnet 14 skålgroper på en stein.
Gropene er fra bronsealder–Jernalder (1800 fvt.–1050 evt.).

Steinen ble flyttet tidlig på 1990-tallet i forbindelse med etableringen av golfbanen. Steinens nåværende og dens antatte opprinnelige beliggenhet er fredet.

Mer om skålgroper
Et skålgropfelt kan bestå av alt fra én skålgrop og opp til flere hundre. De kan ligge tilsynelatende helt tilfeldig plassert på berget, eller i klare mønstre, eller være del av et større figurativt motiv. De finnes i forbindelse med graver, beitemark og seterdrift.
Skålgropene er lokalisert på fast berg eller på kampesteiner som er blitt fraktet med isen.

I Skandinavia dukker de tidligste skålgropene opp i forbindelse med graver fra omkring yngre steinalder (ca. 4000 fvt.–1800 fvt.). Man vet ikke helt hvor lenge man har produsert skålgroper i Norge.
Skålgroper finnes i alle land, og er brukt over en såpass lang periode at de neppe har hatt én og samme betydning over alt.

Ivar Lytomt skriver i Asker og Bærum historielags skrifter nr. 56 (2016) følgende (noe redigert):
"Arkeologene har lenge grublet over hva skålgropene skulle tjene til og hva de symboliserer. Noen mener at de kan være fruktbarhetssymboler, da de nesten alltid ligger i nærheten av dyrket mark. En hovedteori er at de er offerskåler som man for eksempel helte blod eller annen væske i. Det er også foreslått at det rituelt ble malt mel i skålgropene fordi de fleste er funnet i nærheten av åkerlandskap. Siden påfallende mange skålgroper rundt omkring i landet, også i Bærum, vender mot soloppgangen, har man kanskje villet hilse den nye dagen. På Vestlandet la man for ca. 200 år siden blåbær i skålgropene for å få hell i bærplukkingen. Kan denne tankegangen være levninger etter gammel overtro? I tidligere tider fylte man kanskje også noe i skålgropene for å få noe igjen."


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie s. 4 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i BærumKilder:

Kulturminnesøk

Store norske leksikon

Bærumskart

.
Kartet viser hvor skålgropene ligger. Kilde: Kulturminnesøk
Steinen med skålgroper. Vi ser Burud i bakgrunnen.
Skålgropene man kan se på steinen..
Her lå steinen opprinnelig
Her ligger steinen i dag