Gravhaug ved Øvre Jonsrud

Gravhaugen er fra bronsealder–jernalder (1800 fvt.–1050 evt.).

Haugen er en klart markert og inneholder en del jord. Det er et stort krater i midten hvor store steiner stikker frem. Diameteren er 13 m og høyden er 1,5 m.

Gravhaugen er røvet, og det er lite å finne hvis den graves ut i dag.

Den gamle Bispeveien har muligens gått på vestsiden av haugen.

Gravhaugene fra jernalderen var gjerne knyttet til bestemte gårder, og de gir derfor en god indikasjon på hvor det var fast bosetning.


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie s. 4 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i BærumKilder:

Kulturminnesøk

Kirkeby, Kjell. (1972). Lommedalen Vel 1922–1972. Utgitt av styret for Lommedalen Vel
Store norske leksikon

Gravhaugen er en høyde med bjerketrær på toppen. Sett fra øst 2017.
Foto: Knut Erik Skarning
Tilbake til startsiden
Kartet viser at haugen ligger 200 meter øst for Øvre Jonsrud. Kilde: Kulturminnesøk