Tilbake til startsiden

Amtsbroen er en rundbuet steinbro ved Langebrutjernet.
Området omkring broen kalles Langebru.

Grensen mellom Hole og Bærum, som også er grense mellom de tidligere fylkene Buskerud og Akershus, går ved broen.

Navnet Langebru er først brukt av biskop Jens Nilssøn. I 1594 var han på visitasreise fra Oslo til Ringerike. Han sørget for at veien de fulgte ble beskrevet underveis. I beskrivelsen står det at de reiste over noen jordbroer som kaltes Langebromyrer. En jordbro ble brukt for å komme over et vått område. Underst la man grener og småstokker før man la på grus og jord som veidekke.

Etter hvert krevde forbindelsen Christiania Ringerike en bedre veistandard, og i 1791 besluttet Peder Anker å bygge ny vei på strekningen mellom Jonsrud i Lommedalen og Sundvollen i Hole. Veien ble ferdig rundt 1805 og ble offisielt innviet i 1807. I den forbindelse ble det bygget en mer hensiktsmessig steinbro, broen på bildet, ved Langebrutjernet. Denne steinbroen ble restaurert i 1995.

Broen er en del av Asker og Bærum Historielags fadderordning.


Mer om samferdsel: Se Rik på historie s. 30 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Kulturminnesøk

skiforeningen.no

Bærum kommune. Månedens kulturminne

 

 

 

 

  

Amtsbroen 2002. Sett fra øst. Bakenfor ser vi Langebrutjern. Foto: Knut Erik Skarning
Den gamle veien med broen ligger der den brune trekanten viser. Den nye veien (lysegrå) ligger nordøst for broen. Kilde: Kulturminnesøk

Amtsbroen ved Langebru