Tilbake til startsiden
Se også detaljkart

Adressen er Gullhaugen 41 og 43. (Gårdsnr. 94, Bruksnr. 642)

Gullhaug sykehjem ble etablert som Gullhaug bo- og behandlingshjem i 1994. Det ble påbygget i 1998. Norlandia drifter stedet på vegne av Bærum kommune (2018).

Gullhaug sykehjem, som det i dag (2022) heter, har 57 beboere fordelt på 4 avdelinger. To av disse plassene er korttidsplasser. Alle beboerne har enerom.

Avdelingene er oppkalt etter velkjente steder i Vestmarka: Mikkelsbonn, Persbonn, Haveråsen og Ramsåsen.

Sykehjemmet har sansehage i tilknytning til demensavdelingen. De legger stor vekt på fysisk aktivitet både innendørs og utendørs.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Gullhaug sykehjem. Bærum kommune

Gullhaug sykehjem. Norlandia

Gullhaug sykehjem, tidligere Gullhaug bo- og behandlingshjem
Gullhaug bo- og behandlingshjem 2017. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning