Tilbake til startsiden
Se også detaljkart

Adressen var Skollerudveien 25. (Gårdsnr. 118, Bruksnr. 468)

Som følge av etableringen av de nye boligområdene på Bærums Verk fra 1980, ble det behov for nye skoler. Først kom Bærums Verk skole, så Lesterud skole (som senere ble omdøpt til Anna Krefting skole), så Mølladammen skole og til slutt Gullhaug skole.

Bærums Verk skole åpnet i 1985. Dette var en barneskole (1–7).

Etter som elevtallet økte, ble det nødvendig med et tilbygg, og dette sto ferdig 14. april 1998. Skolebygningen er en kombinert tre- og murbygning i tre etasjer, med administrasjon, arbeidsrom for lærere og SFO i første etasje og aula og bibliotek i andre etasje.

Skolen brukte Helsethallen som gymsal.

Skolen er tegnet av Egil Mørcks arkitektkontor og ble bygget av A/S Selvaagbygg.

Skolen hadde 219 elever i skoleåret 2017/2018, og var en relativt liten skole i Bærum.

Skoleåret 2018/2019 ble alle elevene ved Bærums Verk skole overført til Lesterud skole som ble pusset opp og fikk det nye navnet Anna Krefting skole. Anna Krefting var navnet på to kvinner som styrte jernverket Bærums Verk. Anna Krefting, født Felber, styrte fra 1674 til 1701. Anna Krefting, født Vogt, styrte fra 1712 til 1766. Hun startet en skole for arbeidernes barn ved Bærums Verk. Se Lommedalen og Bærums Verks historie.

I lokalene til Bærums Verk skole har det vært barnehage. Barnehagebarna i Lommedalen barnehage, som holdt til på Lesterud skole, ble flyttet til disse lokalene. Lokalene har også vært midlertidig skole når andre skoler i Bærum pusses opp.

Formelt er Bærums Verk skole og Lesterud skole slått sammen til én skole med navnet Anna Krefting skole.


Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie s. 71

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Norsk biografisk leksikon

Budstikka 12. desember 2017

Budstikka 3. januar 2018

 

Berums Verk skole
Bærums Verk skole 1998. Sett fra nordvest. Kilde: Lokalhistoriewiki