Aktuelle lenker og bøker

Gater og veier i Bærum kommune

Engebretsen, Geir (Red). (1999). Boken om Jar. Jar vel

Malurtåsen vel. 75 års jubileumsskrift. Malurtåsen vel (1989)

Jar skole 1926−1976. Jar skole (1976)

Heide, Eivind. (1983). Lysakerelva

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet.

lokalhistoriewiki.no (som bygger på: Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget)

For øvrig finnes mange lenker på de ulike sidene man kommer til ved å klikke på markører i kartet.