Tilbake til startsiden
Se også detaljkart

Tjernsrud Kolonial- og Kjøttforretning lå der Tjernsrud plass 4 ligger i dag.
(Gårdsnr. 38, Bruksnr. 184)

Den ble etablert i 1928. Forretningen, som var den eneste på Tjernsrud på den tiden, ble senere overtatt av Rosmary og Rolf Hamre. I 1937 utvidet de bygningen slik at det ble plass til konditori og manufakturhandel. Kristen J. Christensen overtok kolonialen i 1941.

Kjøpmann Sigmund Ekkeren kom inn omkring 1960 og slo sammen kolonial- og kjøttforretningen til én selvbetjeningsbutikk. Gårdeier Hamre drev manufakturen, og bakeriutsalget ble drevet av Ruud Konditori på Frogner. Alle butikkene ble slått sammen i ett lokale i 1978. Året etter ble Ekkeren Dagligvare åpnet av Knut Harald Ekkeren som var sønnen til Sigmund Ekkeren. Han drev til 1985, da kjøpmann Engen overtok med Tjernsrud Colonial som gikk konkurs kort tid etter.

De siste kjøpmennene på stedet var brødrene Singh Harbhajan Sing og Hardisc Kaur som kalte butikken Tjernsrud Mat og som drev frem til 2000/2001.


Se også Handel i Bærum


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

 

 

 

Tjernsrud Kolonial- og Kjøttforretning lå i det store hvite huset til høyre. Så lenge det var forretninger her, så huset annerledes ut (se bildet nedenfor).
Foran ser vi Tjernsrud plass. Mange har gjort avtaler om å møtes ved kastanjetreet på Tjernsrud plass. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning

Tjernsrud kolonial- og kjøttforretning

På dette bildet av Tjernsrud stasjon fra 1929 ser vi
Tjernsrud Kolonial- og Kjøttforretning bak. Kilde: Bærum bibliotek.