Tilbake til startsiden

Plassen

 

Se også detaljkart

Plassen lå rett øst for den gamle skolebygningen på Jar skole. En ganske stor låve lå ut mot Aspelundveien. Den ble revet en gang på 1920-tallet. Våningshuset ble brukt til vaktmesterbolig for Jar skole fra 1926 til 1935. Dette huset er også revet.

I 1922 ble området overtatt av kommunen for å gi plass til bygging av Jar skole.


Kilde:

Engebretsen, Geir (Red). 1999. Boken om Jar. Jar vel

 

 

 

 

 

 

 

Plassen 1930. Vi ser Jar skole til venstre.
Kilde:
Borgen, Per Otto: Asker og Bærum Leksikon