Tilbake til startsiden

Minnestøtten

Se også detaljkart

Minnestøtten ligger i Wedel Jarlsbergs vei 2. Den ble avduket 17. mai 1946.

Her står navnene til åtte motstandsfolk fra Jar skolekrets som falt under
andre verdenskrig (1940−1945).

Det er kransenedleggelse 17. mai hvert år ved støtten.

 
Kilde:

Engebretsen, Geir (Red). 1999. Boken om Jar. Jar vel

 

 

 

 

Minnestøtten 1950. Kilde: Bærum bibliotek
Minnestøtten 2019. Vi ser Vollsveien i forgrunnen og Wedel Jarlsbergs vei til venstre.
Foto: Knut Erik Skarning