Tilbake til startsiden

Mariakirken

 

Se også detaljkart

Adressen er Nyveien 17. (Gårdsnr. 14, Bruksnr. 262)

Mariakirken er en av de to sognekirkene for den katolske Mariakirkens menighet som dekker Asker og Bærum. Kirken ble bygget i 1960, og daværende biskop Jacob Mangers sto for vigslingen. Arkitekter var Christian Norberg-Schultz og Franz Wozak.

En katolsk menighet hadde etablerte seg på eiendommen allerede i 1926. Det var biskop Johannes Olav Smit som var grunnlegger av denne menigheten. På eiendommen var det da et bolighus som ble brukt som kirke og kloster. Først var det Franciskus Xaverius-søstrene fra Nederland som holdt til her, senere Antoniussøstrene, også de fra Nederland.

Omkring 1950 ble det inngått en avtale med Oslo katolske bispedømme om at de overtok eiendommen mot å bygge den kirken vi ser i dag og aldershjemmet Villa Maria. Villa Maria var navnet på den opprinnelige eiendommen. Aldershjemmet tok imot eldre fra hele kommunen. Det var nonner som hadde ansvar for driften.
I 1973 overtok Bærum kommune aldershjemmet. Aldershjemmet ble nedlagt i 2012. Beboere fra hjemmet flyttet over til Nordraaksvei bo- og behandlingssenter i 2009. Etter en ombygging i 2015 er det nå kontorer, møterom og presteboliger i bygningen. Oslo katolske bispedømme eier bygningene.

Kirken ble utvidet på 1990-tallet og fikk nytt orgel i 1997. Organist er (2021) Wolfgang Plagge.

Messene i Mariakirken foregår på polsk og norsk.


Kilder:

Bærumskart

Lokalhistoriewiki

Tangen, Ragnhild. (2022) Mariakirken på Stabekk. Asker og Bærum historielags skrift nr. 62

Mathisen, Bjørn Magne. (2020). Historien om Stabekk − og stabekkingene.
Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

 

 

 

 

 

Mariakirken 2019. Sett fra nordvest. Kilde: Lokalhistoriewiki
I denne bygningen lå aldershjemmet som hørte til Mariakirken. Bildet er tatt i 2022.
Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning