Tilbake til startsiden
Se også detaljkart

Adressen er Jarveien 1A. (Gårdsnr. 38, Bruksnr. 197)

Jarhuset er et av de tidligste og mest karakteristiske funksjonalistiske (funkis-) bygninger i Bærum. Bygningen er tegnet av arkitekt Georg Foss og sto ferdig i 1935. Den samme byggestilen preger mange av bolighusene som på den tiden ble bygget på Jar.

Jarhuset er bygget av murstein fra Johannes kirke som ble revet i 1928. Se mer om dette nederst på siden.

Huset fikk sin spesielle utforming fordi det skulle passe inn på toppen av den bratte skråningen rett opp for Jar stasjon, og det skulle skygge minst mulig for naboene.

Huset var i 2022 i store trekk intakt med detaljering og funksjonsdeling som da det var nytt. Det er et landemerke i strøket, og det har betydning som kulturobjekt i lokal sammenheng. Det er så godt bevart at det også er blitt vurdert som et kulturminne av nasjonal verdi.

Det var Jon Bø, forretningsfører i Bærum Kretssykekasse, som planla å bygge Jarhuset. Sammen med sønnen, Tore Bø, ønsket han å etablere et handelssenter i tilknytning til Jar stasjon. Det var ikke vanskelig å finne interesserte leietakere. Foruten Tore Bøs egen kolonialforretning, kom det manufakturforretning, melk- og brødutsalg, kjøttbutikk, skotøyforretning, isenkram, bokhandel og elektrisk forretning. Videre ble det plass til lege, tannlege, dame- og herrefrisør,
Bærum Sparebank
(fra 1934 til slutten av 1980-tallet) og Jars første postkontor. I de øvre etasjene var det boliger.
Ingen av de opprinnelige forretningene eksisterer lenger. Tore Bøs Kolonial ble nedlagt i 1995.

Familien Bø solgte Jarhuset til Sigdal Bygg i 1997. Huset ble seksjonert i 2003.

Mer om Tore Bøs butikk
Tore Bøs butikk var en kolonial- og kjøttforretning. Den hadde to avdelinger, én kolonial og én for kjøtt og vilt. Kjøttavdelingen ble solgt til Arvid Strand i 1938, og fortsatte som Jar Kjøtt og Vilt frem til 2002. Tore Bø Kolonial spesialiserte seg innen finere kolonialvarer, ost og frukt. Barnebarnet Ragnhild Bø, drev virksomheten fra tidlig på 1970-tallet til den ble nedlagt i 1995. Nabobutikken, Jar Kjøtt og Vilt, utvidet inn i de ledige lokalene.

Mer om Jar Kjøtt og Vilt
Jar Kjøtt og Vilt ble etablert av Arvid Strand som overtok kjøttavdelingen til Tore Bø i 1938. I 1977 ble virksomheten overtatt av pølsemakermester Willy Kvaksrud og kona Ruth. Familien hadde eget pølsemakeri i Drammen og drev på et tidspunkt fem kjøttforretninger, hvorav tre i Bærum. Kvaksrud Kjøtt på Lijordet ble drevet i perioden 1967−1982, mens Stabekk Kjøtt, ved siden av Didrik Walstads kolonial i Gamle Drammensvei på Stabekk, ble drevet frem til 1985. Jar Kjøtt og Vilt var familiens siste butikk, og da Tore Bø Kolonial ble avviklet i 1995, utvidet Kvaksrud lokalene i Jarhuset og startet salg også av kolonialvarer. Her drev Ruth Kvaksrud med hjelp av døtrene Reidun, Eva, Odny og Anne. Forretningen ble avviklet i 2002.

Mer om Johannes kirke
Johannes kirke var en stor flott kirke med 1250 sitteplasser. Den sto mellom Akersgaten og Øvre Slottsgate i Oslo, der Hellige Trefoldighetskirke en gang lå. Kirken ble innviet i 1878. Men det var vanskelige grunnforhold, det ble setningsskader på kirken, og etter et jordskjelv søndag
23. oktober 1904 kl. 11.28 (midt i kirketiden) fant man at det ikke var trygt å bruke den lenger. Da kirken ble revet i 1928, ble altså mursteinen brukt til å bygge Jarhuset. Klokkene ble overført til Torshov kirke og orgelet havnet i Grønland kirke.


Jarhuset under andre verdenskrig
Jarhuset ble rekvirert av tyskerne og benyttet som forsyningskontor for rasjoneringskort under andre verdenskrig (1940−1945).

Det kan tenkes tilfluktsrommet/bunkeren som lå i nærheten har vært forbeholdt staben som jobben med rasjoneringskort på Jarhuset.


Se også Handel i Bærum

Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie s. 90 og s.112


Kilder:

Engebretsen, Geir (Red). 1999. Boken om Jar. Jar vel

Wikipedia

Lokalhistoriewiki (Om Jarhuset)

Lokalhistoriewiki (Om Jar Kjøtt og Vilt)

Lokalhistoriewiki (Om Tore Bø)

Kirken på Jar nr. 4 2019

Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune

 

 

 

 

 

 

 

Jarhuset 1996. Sett fra øst. Kilde: Bærum bibliotek

Jarhuset

Jarhuset omkring 1950. Sett fra nord. Kilde: Nasjonalbiblioteket
Jarhuset omkring 1950. Sett fra syd. Kilde: Nasjonalbiblioteket
Vi ser Jarhuset til venstre. Bildet er fra 2019. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
Jarhuset under oppføring høsten 1934.
Kilde: Engebretsen, Geir (Red). (1999). Boken om Jar. Jar vel
Johannes kirke, der murstenene i Jarhuset kommer fra. Bildet er tatt omkring år 1900.
Vi ser staller og ridebane foran kirken. Kilde: digitaltmuseum.no