Tilbake til startsiden
Se også detaljkart

Jar stasjon ble opprettet som holdeplass i 1924, da Lilleakerbanen ble forlenget til Jar og Bekkestua. Det ble laget en enorm steinfylling over Lysakerelven mellom Øraker og Jar. Steinmassene kom fra den bane- og veitraseen som ble sprengt ut på vestsiden av elven.

Senere kom det kioskbygning og venterom på stasjonen.

Muligheten for å reise kollektivt fra Jar til byen var viktig for alle de nye familiene som etablerte seg på Jar første halvdel av 1900-tallet. Før banen kom, måtte man gå til togstasjonen på Lysaker eller Stabekk. Det var langt å gå på dårlige veier og stier, særlig om vinteren.

I 1942 var Kolsåsbanens skinnegang fra Sørbyhaugen til Jar lagt ferdig. Jar ble krysningspunkt for Kolsåsbanen og Lilleakerbanen og ble bygget ut med vendesløyfe, overkjøringsspor og sidespor.

I 1974 ble ruten fra Jar til Ljabru på Nordstrand åpnet. Dette medførte passasjervekst.

Jar stasjon var betjent med stasjonskontrollør og billettselger frem til begynnelsen av 1980-tallet. Stasjonsbygningen har senere blitt utleid til forskjellig næringsvirksomhet. I sløyfen på Jar står en av banens gamle stasjonsbygninger som er blitt flyttet fra en annen og ukjent plassering langs banen.

Stasjonen ble stengt for Kolsåsbanen i forbindelse med oppgradering til T-banestandard i 2006 og gjenåpnet 1. desember 2010. I perioden 20. august 2007–15. februar 2009 gikk trikken på Lilleakerbanen via Jar til Bekkestua.


Mer om Kolsåsbanens historie: Se Kolsåsbanen.


Kilder:

Engebretsen, Geir (Red). 1999. Boken om Jar. Jar vel

Lokalhistoriewiki

Wikipedia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jar stasjon 2000. Sett fra øst. Kilde: Oslobilder

Jar stasjon

Jar stasjon 1980. Trikk (type C2 410) på Kolsåsbanen. Kilde: Oslobilder
Trikk (type Gullfisk B1) på linje 9 (Bøler – Jar) 1966. Kilde: Oslobilder
Jar stasjon 1942. Trikkene er av type Gullfisk B1. Sett fra nordøst. Kilde: Oslo byarkiv
Kiosken på Jar stasjon 1944. Kilde: Bærum bibliotek
Jar stasjon 1929. Sett fra øst. Kilde: Bærum bibliotek
Jarbanen under bygging. Vi ser provisoriske broer over Lysakerelven 1922.
Kilde: Oslo byarkiv
Jar stasjon 2019. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning