Tilbake til startsiden

Jar Tennisklubb

 

Se også detaljkart

Jar Tennisklubb ble stiftet i 1932 og hadde 268 medlemmer i 2007.

Det første anlegget besto av to baner i Wedel Jarlsbergs vei med en provisorisk brakke som omkledningslokale og med utedusj uten varmt vann. I 1965 flyttet klubben til Jar idrettsplass i Storengveien, Jarbanen, der anlegget etter hvert besto av seks baner. Jar Idrettslag disponerte fire av banene til ishockey om vinteren. To av banene ble periodevis brukt til håndball. Jar Tennisklubb fikk nytt klubbhus i l976 takket være en imponerende innsats av klubbens medlemmer. Tre år senere reiste de samme ildsjelene en boblehall over to baner til bruk i vinterhalvåret.

I mange år hadde Jar både herre- og damelag som hevdet seg i norgestoppen med flere sluttspill i eliteserien. Så sank aktiviteten, og medlemstallet gikk ned. Det ble planlagt fusjon med Stabekk Tennisklubb i forbindelse med planene om å bygge en helårshall over fem baner på Stabekks anlegg. Fusjonen skjedde i 2009. På Jarbanen åpnet Jar Isforum i 2013.

Etter at Jar Tennisklubb fusjonerte med Stabekk Tennisklubb mente mange at navnet burde bli Bærum Tennisklubb. Imidlertid vedtok det ekstraordinære årsmøtet at navnet på de sammenslåtte klubbene skulle være Stabekk Tennisklubb.

Blant Jars Tennisklubbs mange ildsjeler vil mange trekke frem Erling Bach, som ikke bare var en dyktig spiller, men også en fremragende administrator. Han hadde en rekke tillitsverv, men vil spesielt huskes for sin store innsats både når det gjaldt å bygge klubbhus, boblehall og modernisere tennisanlegget på Jarbanen.

 
Kilder:

Engebretsen, Geir (Red). 1999. Boken om Jar. Jar vel

Jørgensen, Svein Viel. 1983. Jar Tennisklubb 1932 - 1982. Jar Tennisklubb

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

Tennisbanene 2008, kort tid før de rives for å gi plass til den nye ishallen. Storengveien går forbi banene. Vi ser kirken øverst i bildet. Kilde: kart.1881
Jarbanen 1976. Sett fra nord. Det avholdes loppemarked til inntekt for nytt klubbhus for tennisklubben. Vi ser det nye klubbhuset helt til venstre.
Kilde: Jørgensen, Svein Viel. 1983. Jar Tennisklubb 1932 - 1982. Jar Tennisklubb