Tilbake til startsiden

Jar Kvinne- og Familielag, tidligere Jar Husmorforening og Jar Husmorlag

 

Jar Husmorforening ble startet i 1927. I 1948 ble navnet endret til Jar Husmorlag og i 1997 til Jar Kvinne- og Familielag.

Fra starten foregikk foreningens aktiviteter og møtevirksomhet på Jar skole. Foreningen ga bidrag til blant annet utsmykking og nytt piano på skolen. Foreningen sto også for
17. mai-arrangementene, den arrangerte fest for avgangsklassene, og den ga støtte til Guttemusikken.

Kursvirksomhet og arbeid med studieringer startet i 1928.

Foreningen var også engasjert i bygging av lekeplass.

I 1950 startet arbeidet for å opprette barnehage på Jar. Foreningen samlet inn penger. Blant annet ble det arrangert basarer og mannekengoppvisninger, og foreningen samlet inn filler og flasker som ble solgt. Kommunen stilte tomt til rådighet, og i 1953 ble en barnehage med 21 passer åpnet i Aspelundveien ved Jar skole. Se bildet ovenfor. Senere kom det også barnepark her. Barnehagen ble nedlagt i forbindelse med utvidelser av Jar skole i 1998. I 1970 ble Jar Husmorlags barnehage II og barnepark II åpnet i Trudvangveien 15.

Jar husmorlag startet i 1978 helsekontroll for kvinner som ikke kom inn under bedriftslegeordningen.

I 1998 hadde Jar Kvinne og Familielag 109 medlemmer.

I 2019 hadde Jar Kvinne og Familielag møter i Trudvangveien 39. De hadde ca. 8 aktive medlemmer og arrangerer to åpne møter i året. Tidligere har de hatt møter i kirken.


Kilde:

Engebretsen, Geir (Red). 1999. Boken om Jar. Jar vel

 

 

 

 

 

 

 

Jar Husmorlags barnehage ved Jar skole. Bildet er tatt omkring 1955.
Bildet er fremskaffet av Brit Hauglund