Tilbake til startsiden
Se også detaljkart

Adressen er Lillengveien 3B. (Gårdsnr. 38, Bruksnr. 36)

Navnet Gata (Gaden) stammer antagelig fra den gamle veien fra Fåbro som gikk forbi denne plassen og videre til Storenghaugen som ligger bak huset vi ser på bildet. Den gamle veien gikk litt til venstre for huset. Se egen omtale av veien.

Huset på bildet er det gamle våningshuset på Gata. Det ble oppført i upusset murstein i en slags sveitserstil, en gang i siste halvdel av 1800-tallet. Huset ble senere påbygget og påført murpuss. Låven på Gata ble revet i 1998. Stallen lå ved dagens Lillengveien 1D.


Kilder:

Engebretsen, Geir (Red). 1999. Boken om Jar. Jar vel

Bærumskart

SEFRAK-registeret

 

 

 

 

 

 

 

Gata 2019. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning

Gata