Tilbake til startsiden

Funnsted for økser ved Filmparken

Den ene øksen er en sterkt forvitret øks av slank nøstvetype fra steinalderen
(10 000 fvt.−1 800 fvt.). Øksen lå ca. 0,5 meter dypt i steingrus.

Wikipedia står følgende:
"Nøstvetkulturen er navnet på en jeger- og fangstkultur fra den eldre steinalderen (mesolitikum) i Norge. Kulturen har navn etter gården Nøstvet i Ås.
En spesiell type øks er typisk for Nøstvetfunnene; en grovt tilhugget bergartsøks med tverr egg. Den har gjerne et trekantet tverrsnitt. Enkelte av dem er ikke bearbeidet på annen måte enn ved tilhugging, men ofte er eggpartiet slipt."

Det er også funnet en buttnakket steinøks av en lys bergart. Den har en jevnere overflate, og eggen har vært slipt. Øksen er prikkhugget, det vil si den har fått mange små og tette slag mot overflaten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kilder:

Kulturminnesøk

Wikipedia

 

 

 

Funnstedet ligger rett vest for Filmparken. Kilde: Kulturminnesøk
Filmparken
De to øksene som ble funnet ved Filmparken. Nøstvettøksen til høyre.
Kilde: Ove Holst, Oldsaksamlingen.
Bildet står i Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget