Tilbake til startsiden

Funnsted for øks ved Malurtveien

Funnet består av en liten uregelmessig nøstvetøks fra steinalder (10 000 fvt.1 800 fvt.). Funnet ble gjort i en potetåker. Øksen er blant de eldste spor etter mennesker i Bærum. Den kan ha hørt til en gruppe mennesker som holdt til ved strandlinjen for omkring 7000 år siden. Se kartet ovenfor.

Wikipedia står følgende:
"Nøstvetkulturen er navnet på en jeger- og fangstkultur fra den eldre steinalderen (mesolitikum) i Norge. Kulturen har navn etter gården Nøstvet i Ås.
En spesiell type øks er typisk for Nøstvetfunnene; en grovt tilhugget bergartsøks med tverr egg. Den har gjerne et trekantet tverrsnitt. Enkelte av dem er ikke bearbeidet på annen måte enn ved tilhugging, men ofte er eggpartiet slipt".

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kilder:

Kulturminnesøk

Wikipedia

Myhre, Jan Eivind (1982). Asker og Bærums historie. Bærum 1840 – 1980. Universitetsforlaget

 

 

 

Funnsted ved Malurtveien. Kilde: Kulturminnesøk
Bildet viser hvordan nøstvetøkser kan se ut.
Kilde: Wikipedia
Kartet viser hvor strandlinjen gikk for omkring 7000 år siden. Kilde: Myhre, Jan Eivind (1982). Asker og Bærums historie. Bærum 1840 – 1980. Universitetsforlaget