Tilbake til startsiden

Funnsted for øks ved Malurtveien

Funnet består av en liten uregelmessig nøstvetøks fra steinalder (10 000 fvt.1 800 fvt.), funnet i en potetåker under felling av trær.

Wikipedia står følgende:
"Nøstvetkulturen er navnet på en jeger- og fangstkultur fra den eldre steinalderen (mesolitikum) i Norge. Kulturen har navn etter gården Nøstvet i Ås.
En spesiell type øks er typisk for Nøstvetfunnene; en grovt tilhugget bergartsøks med tverr egg. Den har gjerne et trekantet tverrsnitt. Enkelte av dem er ikke bearbeidet på annen måte enn ved tilhugging, men ofte er eggpartiet slipt".

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilder:

Kulturminnesøk

Wikipedia

 

 

 

Funnsted ved Malurtveien. Kilde: Kulturminnesøk
Bildet viser hvordan nøstvetøkser kan se ut.
Kilde: Wikipedia