Tilbake til startsiden

Funnsted for øks ved Malurtveien

Funnet består av en liten uregelmessig nøstvetøks fra steinalder (10 000 fvt.1 800 fvt.). Funnet ble gjort i en potetåker. Øksen er blant de eldste spor etter mennesker i Bærum. Den kan ha hørt til en gruppe mennesker som holdt til ved strandlinjen for omkring 7000 år siden. Se kartet ovenfor.

Wikipedia står følgende:
"Nøstvetkulturen er navnet på en jeger- og fangstkultur fra den eldre steinalderen (mesolitikum) i Norge. Kulturen har navn etter gården Nøstvet i Ås.
En spesiell type øks er typisk for Nøstvetfunnene; en grovt tilhugget bergartsøks med tverr egg. Den har gjerne et trekantet tverrsnitt. Enkelte av dem er ikke bearbeidet på annen måte enn ved tilhugging, men ofte er eggpartiet slipt".


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie s. 4 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder:

Kulturminnesøk

Wikipedia

Myhre, Jan Eivind (1982). Asker og Bærums historie. Bærum 1840–1980. Universitetsforlaget

 

 

 

Funnsted ved Malurtveien. Kilde: Kulturminnesøk
Bildet viser hvordan nøstvetøkser kan se ut.
Kilde: Wikipedia
Kartet viser hvor strandlinjen gikk for omkring 7000 år siden. Kilde: Myhre, Jan Eivind (1982). Asker og Bærums historie. Bærum 1840–1980. Universitetsforlaget