Tilbake til startsiden

Funnsted for øks ved Jar skole

Funnet består av en tynnbladet øks av grålig flint fra steinalder (10 000 fvt.−1 800 fvt.).

Funnet ble gjort på hjørnet av Løvenskiolds vei og Storengveien.


Kilde:

Kulturminnesøk

 

 

 

Funnstedet ligger vest for Jar skole. Kilde: Kulturminnesøk
Slik ser øksen ut. Kilde: unimus.no