Tilbake til startsiden

Funnsted for øks ved Jar kirke

Funnet er et fragment av en tynnakket øks fra steinalder (10 000 fvt.−1 800 fvt.).
Slike økser kunne brukes til å felle trær, og på den måten kunne man rydde skog slik at korndyrking ble mulig.

Øksen ble funnet under tomtearbeid og er gitt som gave fra Per Jettum.


Kilder:

Kulturminnesøk

Myhre, Jan Eivind (1982). Asker og Bærums historie. Bærum 1840 – 1980. Universitetsforlaget

 

 

Funnstedet ligger rett vest for Jar kirke. Kilde: Kulturminnesøk