Tilbake til startsiden

Funnsted for øks ved Jar kirke

Funnet er et fragment av en tynnakket øks fra steinalder (10 000 fvt.−1 800 fvt.).
Slike økser kunne brukes til å felle trær, og på den måten kunne man rydde skog slik at korndyrking ble mulig.

Øksen ble funnet under tomtearbeid og er gitt som gave fra Per Jettum.

Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie s. 4 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Kulturminnesøk

Myhre, Jan Eivind (1982). Asker og Bærums historie. Bærum 1840–1980. Universitetsforlaget

 

 

Funnstedet ligger rett vest for Jar kirke. Kilde: Kulturminnesøk