Tilbake til startsiden

Funnsted for øks ved Jar kirke

Funnet er et fragment av en tynnakket øks fra steinalder (10 000 fvt.−1 800 fvt.).

Øksen ble funnet under tomtearbeid og er gitt som gave fra Per Jettum.


Kilde:

Kulturminnesøk

 

 

 

Funnstedet ligger rett vest for Jar kirke. Kilde: Kulturminnesøk