Funnsted for vevlodd ved Jar gård

Kljåstein (vevlodd) av kleberstein ble funnet inntil nordveggen på våningshuset på Jar gård.

Vevlodd ble brukt til å stramme renningen (trådene mann spenner opp først) i en vev.

 
Kilde:

Kulturminnesøk

 

 

 

Funnstedet ligger på Jar gård. Kilde: Kulturminnesøk
Jar gård

 

 

Tilbake til startsiden