Tilbake til startsiden

Flystyrt

Se også detaljkart

Et tysk transportfly av typen Junker 52 havarerte 9. april 1940, da Tyskland invaderte Norge. Flyet falt ned i hagene i Kyrres vei 25 og 27.

Flyet begynte å brenne, og tre tyske besetningsmedlemmer omkom. Telegrafisten slapp unna med lettere skader.

Mer om luftkampene 9. april 1940: Se Flyplassen under andre verdenskrig.
 
Kilde:

Bærum bibliotek

 

 

 

Over: Slik så det ut der flyet hadde styrtet.
Kilde: Bærum bibliotek

Til høyre: Bildet viser et Junker 52/3m. Dette er ikke flyet som falt ned, men er fra samme tid og viser flytypen.
Kilde: Store norske leksikon
Flyet ble fotografert før det styrtet. Kilde: Bærum bibliotek
Bak det grå bolighuset i Kyrres vei 29 A styrtet et tysk transportfly i 1940.
Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning