Tilbake til startsiden

Bunker ved Fagerstrand

 

 

Denne fjellbunkeren har mange kjent til, men den ble ikke systematisk kartlagt før i 2022.

Bunkeren ble bygget av tyskerne under andre verdenskrig en gang i perioden 19411944.

Bunkeren har to åpninger og har mye til felles med andre fjellbunkere vi kjenner fra Snarøya, blant annet Fjellbunkeren i Bruksveien, Fjellbunkeren i Nonneveien og Fjellbunkeren på Langodden.
Den ene inngangen ble murt igjen en gang på 1950-tallet eller 1960-tallet, mens den andre inngangen ble sperret med planker og vegetasjon.

Bunkeren har et lagerrom som er bredere enn de andre gangene. Det hadde en takhøyde på opptil 3,5 meter og en bredde på 2,53 meter. (Se midtre del av nederste bilde.)

Man antar at dette har vært en lagerbunker for tyskerne, og at det har vært skytterstillinger i nærheten. Da bunkeren også ligger bare noen hundre meter fra Strand, med kort vei til Fornebulandet, kan bunkeren også ha blitt benyttet som midlertidig oppbevaring av ammunisjon og våpen som har blitt losset ved kaianlegg her.

Uansett om man går inn i bunkeren, fra den ene eller andre siden, må man gjennom tre slusedører for å komme til hovedlagerrommet. Sluseveggene er ca. 45 cm tykke med armering rundt døråpningene. Mye tyder på at det har vært solide dører montert i disse veggene, og det har ikke vært lett å komme inn til hovedlagerrommet. Om dette har vært oppbevaringssted for edle metaller eller for viktig arkivmateriell, blir spekulasjon. Men tar man i betraktning at bunkeren har ca. 15 meter fjell over seg, synes det naturlig å anta at det er ammunisjon som er blitt lagret her. Bunkeren kan ha vært et ekstra ammunisjonslager for de mange kanonstillingene som var rundt i nærområdet.

Det er så langt lite som tyder på at Heimevernet (HV) eller andre våpengrener har benyttet hulen aktivt i etterkrigstiden.


Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilder:

Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune

Kulturminnesøk

 

 

 

 

 

 

 

  

Sydligste bunkeråpning sett utenfra og innenfra.. Foto: Kjell-Ole Haune.
Kilde: Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune
Nordligste bunkeråpning sett utenfra og innenfra.. Foto: Kjell-Ole Haune.
Kilde: Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune
Se også detaljkart
Bunkeren er en tunnel på totalt ca. 120 meter som er sprengt inn i fjellet. Fremdeles kan man se slusevegger bygget i tegl og sement. På disse er det rester etter solide jernebeslag, og man antar at dørene har vært av jern. Tegning: Kjell-Ole Haune.
Kilde: Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune
En av sluseveggene inne i bunkeren.
Kilde: Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune