Tilbake til startsiden

Villa de Maderas

 

 

 

 

 

Villa de Maderas (Villa Maderas) ble bygget på slutten av 1800-tallet.

Georg Iversen hadde tidligere vært svensk og norsk visekonsul i Spania, samt leder av en større importforretning av trelast. Han flyttet til Norge i 1885 og ble direktør for firmaet La Compañia de Maderas med kontor i Villa de Maderas. Adressen var den gangen Drammensveien 310.

Villa de Maderas har også vært ordførerbolig.

Huset ble revet i 1991 (1994?) i forbindelse med utbyggingen på Lysaker.

Mer om Konsul Georg Iversen
Forretningsmannen Georg Iversen (1845–1930) tjente en formue på eksport av trelast til Spania og ble utnevnt til norsk og svensk konsul av kong Alfonso. Iversen flyttet til Høvik i 1894, var formann i Høvik vel i 17 år fra 1903, og han ble vellets første æresmedlem. Han stilte midler til disposisjon for oppføring av Høvik bibliotek og Høvik bad.

Georg Iversen bodde i Villa Solares.
Konsul Iversens vei er oppkalt etter konsul Georg Iversen.

Mer om firmaet La Compañia de Maderas
Teksten nedenfor er hentet fra spaniaidag.no.
Johan Sørensen fra Kristiansund reiste til Santander i Spania i 1857 og startet der det som skulle bli La Compañia de Maderas, Trelastkompaniet. Julius Jakhelln fra Bodø, Georg Iversen fra Fredrikshald og Fredrik Langaard fra Kristiania var de øvrige gründerne. På 1870-tallet ble firmaet forsterket av kapital fra en femte norsk gründer, Frithjof Plahte, og siden også av pioneren Magnus Blikstad fra Trondheim og Kristiansund.

Fortellingen om La Compañia de Maderas er ikke kun et vitnesbyrd om et langvarig, ukjent norsk industrieventyr, men også et eksempel på norsk utvandringshistorie. Etter hvert ble det mange norske ansatte, familier og aksjonærer i La Compañia de Maderas. Til sammen flere hundre personer bodde og arbeidet i Spania. Noen vendte tilbake til Norge atskillig mer formuende enn da de dro ut, og de investerte stort i norske selskaper. Sammen med sine familier utgjorde de et viktig norsk-spansk nettverk, og de skapte arbeidsplasser for mange tusen spanjoler. Selskapet var blant de største i sin bransje. Det var eid og drevet av nordmenn frem til 1972. 300 nordmenn hadde aksjer i selskapet.

Trelastvirksomheten i Spania fortsatte helt frem til år 2000 og ble formelt avviklet i 2008.

Selskapet hadde opp mot tjue filialer med sagbruk, høvlerier, fabrikker og utsalgskontorer over store deler av Spania. De første og største lå i Santander, Bilbao og Madrid. I dag ligger Guggenheim-museet på deres gamle trelasttomter i Bilbao. Siden kom det ytterligere fire filialer langs kysten i nord, og deretter i Sevilla og Huelva.

Frem til 1899 lå hovedkontoret på Høvik og fra 1899 til 1913 på Lysaker. Senere lå det i Hølen.
Da hovedkontoret lå i Bærum var det den største skattebetaleren i kommunen.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum bibliotek (Om Georg Iversen)

Bærum bibliotek (Om Villa de Maderas)

Aukrust, Knut og Skulstad, Dorte (2018). La Compañia de Maderas (1857 - 2008). Årbok for Asker og Bærum historielag nr. 58. Årboken kan studeres på Bekkestua bibliotek.


 

 

  

Konsul Georg Iversen 1890.
Kilde: Bærum bibliotek
Villa de Maderas 1980. Kilde: Bærum bibliotek
Villa de Maderas 1911. Kilde: Bærum bibliotek
Se også nestøverste kart på startsiden

 

 

 

 

 

 

Villa Maderas 1991. Kilde digitaltmuseum.no