Tilbake til startsiden

Store murgård

 

 

 

Store murgård ble bygget i 1885. Den brant i 1914, men ble gjenoppbygget til tre etasjer med hybler på toppen og trappehus foran hver inngang. Gården ble revet i 1986.
Det var bare to av arbeiderboligene som var bygget med teglstein. Disse fikk naturlig nok navnene Store murgård og Lille murgård.


Kilder:

Figved, Inger Lorange (red.). (2015). Høvik Verk vel 1915−2015. Vellet

Bærum bibliotek

Ramsøy, Robert og Tisthammer, Kaare. (2004). Høvik Verk − det gode sted å vokse opp

 

Store murgård. Sett fra syd. Kilde: Ramsøy, Robert og Tisthammer, Kaare. (2004). Høvik Verk − det gode sted å vokse opp
Store murgård 1973. Kilde: Bærum bibliotek
Se også nestøverste kart på startsiden