Tilbake til startsiden

Stiftelsen Det Norske Veritas Barnehage (Veritasbarnehagen), tidligere bestyrer Liens hus

 

 

 

Adressen er Veritasveien 11. (Gårdsnr. 11, Bruksnr. 281)

Dette er i dag (2022) bedriftsbarnehage for Det Norske Veritas (DNV).

Barnehagen er en selveid stiftelse.

Huset ble bygget i 1929 som bolig for driftsstyrer Arne Lien ved Høvik Glassverk. Han bodde der til etter andre verdenskrig (1940−1945).

Verkseier Arild Berg har også bodd i huset.

Huset, som ble kalt Skogstad, er tegnet av arkitekt Olaf Boye.

Bygningen ble totalrenovert og tatt i bruk som barnehage I 1977.


Kilder:

Figved, Inger Lorange (red.). (2015). Høvik Verk vel 1915−2015. Vellet

Ramsøy, Robert og Tisthammer, Kaare. (2004). Høvik Verk − det gode sted å vokse opp

Jacobsen, Jacob. (1983). Høvik glassverk − Høvik verk. Kulturutvalget

Kulturhistorisk stedsanalyse − Høvik Verk − Veritas − områderegulering


 

Barnehagen 2019. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning