Tilbake til startsiden

Sandviksbukta skole

 

 

 

 

 

Adressen er Sandviksveien 130. (Gårdsnr. 9, Bruksnr. 4)

Sandviksbukta skole er en alternativ skole for elever på ungdomstrinnet. Skolen ble opprettet
i år 2000.

På skolens hjemmeside står følgende (2022):
"Sandviksbukta skole er en alternativ skole i Bærum. Skoledager og ferier er som på andre skoler, men halvparten av skoletiden blir brukt til praktisk arbeid. Den teoretiske undervisningen er tilpasset den enkelte elevs behov og nivå. Skolen legger stor vekt på et godt læringsmiljø med entusiasme og kvalitet, der fornyelse og refleksjon er stikkord.

Positive relasjoner mellom hjem og skole er viktige forutsetninger for at eleven skal finne seg til rette og ha utbytte av undervisningstilbudet ved skolen. Det gjennomføres planmessige elevsamtaler med fokus på fremtidsperspektivet og holdning til skole og arbeidsliv. Trivsel, trygghet og tillit er nøkkelord ved Sandviksbukta skole. 

Sandviksbukta skole har en målsetning om at eleven skal ta avsluttende eksamen i 10. klasse.

Vi har et aktivt og forpliktende samarbeid med PPT (Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste), BUP (Barn og Ungdoms Psykisk helsevern) og andre instanser.

Hvis ønskelig, vil Sandviksbukta skole forsøke å følge opp eleven ved overgang til videregående skole eller arbeidsliv."

Skarva, Glassverket og Sandviksbukta er tre avdelinger av Bærum Alternative skole.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Sandviksbukta skole

Bærum Alternative skole

 


 

 

  

Sandviksbukta skole 2019. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Huset på bildet ovenfor fotografert i 1904. Sett fra nordvest.
Kilde
: Asker og Bærum i Gamle og nye bilder