Tilbake til startsiden

Ramstad skole

 

 

 

 

 

Adressen er Høvikveien 30. (Gårdsnr. 10, Bruksnr. 376)

Skolen startet høsten 1962, før den hadde eget bygg. 278 elever i 12 klasser hadde ettermiddagsundervisning på Gjettum Framhaldsskole. Elevene kalte dette nattklubben. Samme høst flyttet elevene videre over til Blommenholm folkeskole.

Det var stor uenighet om navnet på skolen. Skolestyret anbefalte navnet Ramstad skole, men formannskapet vedtok navnet Ballerud skole. Navnesaken kom opp igjen, og nå ble det enighet om navnet Ramstad skole.

I 1963 flyttet skolen inn i sitt nye bygg på et jorde utskilt fra Nedre Ramstad. Skolen var da en ren realskole. Fra 1964 fikk den også to gymnasklasser.

Det ble bygget svømmebaseng kort tid etter skolen var ny.

Skolen ble utvidet i 1965, og på det meste hadde den 724 elever.

Ramstad skole ble en ren ungdomsskole (8–10) fra 1972.

Skolen ble gjenåpnet etter en totalrenovering i 2007.

Et tekstilarbeid av Sidsel Bergløff ble laget til skolen i anledning jubileet i 1988.

Ramstad skole har en IBC- klasse (International Bilingual Class) på hvert trinn der hovedspråket i opplæringen er engelsk, men der elevene lærer fagbegrep og innhold også på norsk for å opparbeide seg tospråklig kompetanse. En rapport som ble laget av Universitetet i Oslo i 2021 viste at dette har gitt svært godt utbytte for elevene.

I skoleåret 2022/2023 hadde Ramstad skole ca. 561 elever.


Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie s. 71


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Karrierestart

Ramstad skole

Borgen, Per Otto. (2006). Asker og Bærum leksikon

Budstikka 25. januar 2021

Budstikka 16. mars 2024


 

 

  

Ramstad skole 2019. Sett fra sydvest. Blokk A. Foto: Knut Erik Skarning
Ramstad skole 2019. Sett fra øst, fra Høvikveien. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Ramstad skole 2019. Sett fra sydvest. Blokk B og C. Foto: Knut Erik Skarning
Arnold Haukelands skulptur, Bueskytteren, ble montert på en yttervegg i 1964, da første byggetrinn var ferdig.
Foto: Knut Erik Skarning