Tilbake til startsiden

Ramstad gartneri

 

 

 

 

 

Eiendommen Ramstadsletta med adresse Ramstadsletta 18, ble rundt 1900 solgt til Marie Plahte på Høvik Nordre. Hun var da enke etter Frithjof Plahte. På den tiden gjorde Maries bestyrer, Otto Haug, forsøk med grønnsakdyrking på gården.

Området ved Ramstadsletta ble senere solgt til Petter Foss, som i 1929 anla det store gartneriet på Ramstadsletta. Han ble samme år valgt inn som æresmedlem i Oslo Gartnerforening. Han hadde gartnererfaring fra Tyskland, hadde vært overgartner på Tambs Herregård og vært 19 år på Bogstad gård hos Wedel Jarlsberg. I 1934 overtok sønnen Marcus Foss gartneriet.

Det ble dyrket grønnsaker, meloner og tomater, dessuten snittblomster og stauder (flerårige planter). Etter krigen ble gartneriet stadig utvidet, og det leverte til nesten hele Norge.
Gartneriet var eid i flere generasjoner av familien Foss. De var lenge Norges største produsent av tulipaner.

I dag har ulike bedrifter etablert seg i veksthusene.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Borgen, Per Otto. (2006). Asker og Bærum leksikon

Budstikka 23. mars 2024

 


 

 

  

Ramstad gartneri 1952. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek

Se også detaljkart
Ramstad gartneri 2019. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
Ulike bedrifter har i dag (2019) etablert seg i veksthusene på Ramstad. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning

Ramstad gartneri (bak bolighusene) omkring 1940. Vi ser Ramstad bak til venstre og Alabama (senere Teppeland) midt i bildet. Sett fra sydvest. Kilde: Oslo Museum