Tilbake til startsiden

Plahte og Plahtevillaen

 

 

 

 

 

Frithjof Plahte flyttet bygningene på Høvik Nordre nærmere sjøen og bygget i 1878 en stor villa i Plahteskogen, nordvest for Sarbuvollen.

Da Frithjof Plahte døde i 1899, ble villaen overtatt av sønnen Erik. Han var en flink hagebruker, som plantet frukttrær og drev et lite veksthusgartneri.

Plahtevillaen ble revet omkring 1970 for å gi plass til Norconsults, og senere Saga Petroleums store kontorbygninger. Disse er omgjort til boliger. Resten av området ble utparsellert til boliger fra midten av 1980-tallet.

Mer om Frithjof Plahte (1836−1899)
Frithjof Plahte bodde og drev som trelasthandler i England i flere år. I 1876 kjøpte han Høvik Nordre og flyttet husene her nærmere sjøen. Han ga tomt til Høvik kirke, og andre deler av eiendommen ble også skilt ut.
Frithjof Plahte investerte i lokalt næringsliv som Sandvikens Kalkfabrik og Teglverk og Brønøens Kalkfabrik på Brønnøya. Han var også med å starte sementfabrikken i Slemmestad.
Frithjof Plahte var styremedlem i Nydalens Compagnie fra 1896 til sin død i juli 1899. 

Frithjof Plahte giftet seg første gang med Annie Wade, og de fikk datteren Maggie. i 1885 kjøpte Frithjof gården Fleskum i datterens navn, som bryllupsgave til henne da hun giftet seg med maleren Christian Skredsvig.

Frithjof Plahte giftet seg første gang med Marie Birch, og de fikk flere barn. Datteren Marie, oppkalt etter moren, døde 19 år gammel av tuberkulose. Moren ga midler til opprettelsen av et tuberkulosehjem, Marie Plahtes Minde, til minne om sin avdøde datter.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

Borgen, Per Otto. (2006). Asker og Bærum leksikon

Wikipedia


 

 

  

Plahtebukta 1886. Denne bukta lå rett nedenfor Plahtevillaen. Kilde: Bærum bibliotek
Over: Plahtevillaen 1966.
Kilde: Bærum bibliotek


Til høyre: Inngangspartiet
Kilde: Bærum bibliotek

Se også detaljkart