Tilbake til startsiden

Norwegian Oil Consortium og Saga Petroleum

 

 

 

 

 

Adressen firmaet hadde da det lå på Høvik var Maries vei 20. (Gårdsnr. 11, Bruksnr. 866)

Norwegian Oil Consortium AS & Co, NOCO, er et oljeselskap som ble etablert i Maries vei 20 i 1965, da to tidligere selskapsgrupperinger (NOCO I og NOCO II) ble slått sammen. Gjennom NOCO, og under ledelse av administrerende direktør Georg Hagerup-Larssen i Elektrokjemisk (Elkem) og skipsreder Fred. Olsen, var 20 av Norges fremste selskaper innen industri, forsikring og shipping klare da de første lisensene ble tildelt på norsk sokkel i august 1965. NOCO innledet samarbeid med det amerikanske oljeselskapet Amoco. I den første norske konsesjonstildelingen i 1965 ble Amoco-NOCO-gruppen tildelt tre utvinningstillatelser; der NOCOs andel var 15 prosent. I 1969 ble Amoco-NOCO tildelt ytterligere to blokker i nærheten av Ekofiskfeltet, der Phillipsgruppen sent samme år gjorde Norges første store oljefunn.

Myndighetene hadde et klart ønske om at det bare skulle være plass til ett privateid norsk oljeselskap, i tillegg til halvstatlige Norsk Hydro og det nye statsselskapet Statoil. Dette fikk de private norske petroleumsinteressene til å samordne seg. I 1972 gikk NOCO, sammen med flere andre selskaper, sammen om å etablere det nye Saga Petroleum AS & Co, som ble den tredje sentrale nasjonale aktøren i norsk oljevirksomhet. Saga overtok NOCOs stab, samtidig som NOCO i stor grad benyttet seg av Sagas personell. NOCO fortsatte imidlertid som eget selskap og spilte en aktiv rolle som norsk partner i Amoco-NOCO-gruppen til eierne solgte selskapet til franske Elf Aquitaine i 1991.

NOCO var i alle år lokalisert sammen med Saga Petroleum i Bærum; først i Maries vei 20 på Høvik til 1975, deretter i Rådmann Halmrasts vei i Sandvika til 1980, så tilbake til Høvik igjen, før endelig lokalisering i tidligere Norconsults Hus på Kjørbo i Sandvika i 1990.

Sagas eierandeler og operatøransvar ble overført til Norsk Hydro og Statoil i 2001.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wikipedia


 

 

  

Se også detaljkart
Slik ser det ut i dag (2019) der Norwegian Oil Consortium/Saga Petroleum lå i Maries vei på Høvik. I dag er det leiligheter i bygningen. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning