Tilbake til startsiden

Nedre Høvik båtforening

 

 

 

 

 

Befolkningsøkning og velstandsutvikling bidro til at Nedre Høvik Båtforening ble dannet tidlig på 1960-tallet, med Rolf Th. Hodt som første leder.

Foreningen holder til ved "Tyskerbryggen" nedenfor Båtstøjordet.

Båtplassene er forbeholdt beboere innenfor Høvik Verk Vel. Foreningen drives på nonprofit-basis og dugnadsinnsats. Ingen skal kunne tjene på kjøp og salg av båtplass.


Kilde:

Figved, Inger Lorange (red.). (2015). Høvik Verk vel 1915 - 2015. Vellet


 

 

  

Slottet 2016. Sett fra syd. Kilde: kart.1881
Se også detaljkart
Nedre Høvik båtforening 2019. Foto: Knut Erik Skarning