Tilbake til startsiden

Adressen var Løkebergveien 2. (Gårdsnr. 8, Bruksnr. 35)

Løkeberg Landhandleri ble etablert av Otto Kirkeby i 1914. Otto Kirkeby hadde tidligere vært bestyrer av Lommedalen Handelsforening i 14 år og hadde hatt en egen kolonialforretning i Kristiania i to år.

Virksomheten i Løkebergveien 2 omfattet landhandleri med egen kjøttavdeling.

Sønnesønnen til Otto Kirkeby, Bjørn Kirkeby, drev forretningen frem til den ble nedlagt i 1980.

I 1980 ble Bærum Videosenter etablert i bygningen av Tom Notland og Øyvind L. Beylegaard. I 1987 flyttet denne bedriften opp til Kirkeveien 97 der Dalbo Landhandleri tidligere lå.

I en periode holdt Iversen TV-Service til i bygningen.

Høvik Rørleggerforretning kom inn i 2001.


Se også: Mer om handel i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Fra Norges næringsveie i tekst og bilder (1923)

Mathisen, Bjørn Magne. (2021). Historien om Ekeberg, Løkeberg og Haslum − og litt om Avløs og Nes. Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

  

Slik så det ut i 2019 der Løkeberg Landhandleri lå. Vi ser Kirkeveien i forgrunnen.
Foto: Knut Erik Skarning

Løkeberg Landhandleri

Løkeberg Landhandleri omkring 1920. Sett fra sydvest.
Kilde:
Fra Norges næringsveie i tekst og bilder (1923)
Se også detaljkart