Tilbake til startsiden

Hans Didriksen, tidligere kjøpmann Syvertsens og Kjøpmann Røeds butikk

 

 

Adressen var Stasjonsveien 13. (Gårdsnr. 10, Bruksnr. 602)

Først var kjøpmand Røed i huset. Kjøpmann Lars Syvertsen overtok i 1920 og drev kolonial- og fedevareforretning. Senere overtok Hans Didriksen.

Det var butikk i første etasje og bolig for handelsmannen i andre etasje.

I 1972 var det slutt med matforetning i huset.

Senere har det vært kontorer og bolig. Blant andre har KFUK − KFUM avdeling Asker & Bærum holdt til her.


Se også Handel i Bærum


Kilder:

SEFRAK-registeret

Fra Norges næringsveie i tekst og bilder (1923)

KFUK − KFUM

Løvseth, Øystein (Red). (2011). Blommenholm i 100 år. Blommenholm vel 1911−2011. Blommenholm vel

  

Se også detaljkart
Her var det kolonialbutikk. Sett fra vest. Huset er fra første del av 1900-tallet. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Hans Didriksens butikk. Bildet er tatt i 1970. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning
Kjøpmann Syvertsens kolonialbutikk omkring 1920. Interiør.
Kilde: Fra Norges næringsveie i tekst og bilder (1923)