Tilbake til startsiden

Blommenholm kalkovn

 

 

 

 

 

En av Blommenholms kalkovner lå lengst sydøst på Bjerkåsen, på en høyde der veien går ned mot Øverlandselven. Ifølge boken "Blommenholm i 100 år. Blommenholm vel 1911−2011" lå ovnen i Halvorsens vei 13. En stor haug med rester av brent kalk er funnet her. Se bildene.
Restene ligger inne i hagen og er ikke tilgjengelig for allmenheten.

Ovnen skal være fra 1660.

Kart fra 1825 viser en annen kalkovn ved Sjøholmen som også kalles Blommenholm kalkovn. Her er det funnet spor av brent kalk. I boka "Blommenholm i 100 år. Blommenholm vel 1911−2011" står det at det kanskje var utskipning av kalk fra ovnen på Bjerkåsen her.

På Blommenholms kalkovn ble det i 1661 brent 50 lester kalk. Dette tilsvarer ca. 120 tonn.

Se også Mer om kalkbrenning


Kilder:

Blommenholm vel

Lokalhistoriewiki

Bærumskart

Borgen, Per Otto. (2006). Asker og Bærum leksikon

Løvseth, Øystein (Red). (2011). Blommenholm i 100 år. Blommenholm vel 1911−2011. Blommenholm vel


 

 

  

Se også detaljkart (ved Sjøholmen) og detaljkart (ved Blommenholm skole)
Her i Halvorsens vei 13 lå Blommenholm kalkovn. Bildet er tatt i 2019.
Foto: Knut Erik Skarning
Halvorsens vei 13 sett fra sydvest. Bak muren, ved det store treet, ligger rester av kalkovnen (og slagghaug). Bildet er tatt i 2023. Foto: Knut Erik Skarning
Der kalkovnen lå er det i dag en stor haug i en gjengrodd del av en gammel fin hage. Man kan finne steiner som er rester av brent kalk.
Bildet er tatt i 2023. Foto: Knut Erik Skarning