Tilbake til startsiden

Høvik Verk speidergruppe og Blommenholmspeiderne

 

 

 

 

 

Høvik verk speidergruppe
I september 1925 møttes noen gutter i et rom på loftet i den gamle stallbygningenHøvik Verk. Alf Larsen og Grosserer Gulbrandsen stiftet guttetroppen 2. Høvik i Norsk Speidergutt-Forbund.

Fem år senere, i 1930, startet Ragnhild Halmdahl jentetroppen Høvik 1 KFUK. De holdt også til i stallbygningen.

Under andre verdenskrig (1940−1945) var alt speiderarbeid forbudt, men noen effekter og utstyr ble gjemt unna. Dette ble tatt i bruk da speiderne kom i gang igjen i 1945.

Guttene fikk etter hvert møtelokaler på Høvik Verk skole, mens jentene holdt til på Høvik skole.

I 1972 kunne speiderne flytte inn i det nye menighetshuset ved Høvik kirke. I 2023 hadde de fortsatt troppsmøer her, når de ikke var ute.

Jentelaget fra Høvik Verk vant Hjortepokalen i 1986. Det ble laget reportasje om dette i
NRK-programmet Norge rundt. Konkurransen gikk ut på å klare seg i fjellet om vinteren. Jentelaget har også vunnet Den Gylne Snøspade for beste hule, og speideravisen HV-posten ble flere ganger tildelt Den Gylne Fjærpenn som landets beste speideravis.

Høvik Verk speidergruppe har arrangert JOTI (speiderkommunikasjon over internett), og har hatt kontakt med venner i over 40 land gjennom dette arbeidet.

Høvik Verk speidergruppe har hatt vennskapstropper i Wales, Skottland og England.

I 2023 var 5 speidere fra gruppen med på Jamboree (verdensspeiderleir) i Sør-Korea.

Speidergruppen var i 2023 en stor gruppe med ca. 100 aktive speidere. Gruppen har en småspeidergruppe (3.- og 4. klassinger), en tropp (5.−10. klasse) og rovere (16+).

Speidergruppen har to speiderhytter (Troppshytta og Trollstua) på Krokskogen.


Kilder:

Figved, Inger Lorange (red.). (2015). Høvik Verk vel 1915−2015. Vellet

Ramsøy, Robert og Tisthammer, Kaare. (2004). Høvik Verk − det gode sted å vokse opp

Erik Thoner


Blommenholmspeiderne
4. desember 1935 ble 1. Blommenholm speidertropp stiftet med Filip Agerup som leder. Under andre verdenskrig (1940−1945) ble speiderbevegelsen forbudt, og alt utstyr ble konfiskert av tyskerne. Noen av de eldre speiderne ble da med i motstandsbevegelsen.

Etter krigen ble det på nytt stor aktivitet, og på årsmøte i 1945 ble 22 gutter i alderen 11–13 år opptatt. Det var stor aktivitet de følgende årene. Blommenholm ulveflokk for gutter i
alderen 8–11 år ble stiftet, og ble ledet av Karen Evensen, født Lindemann, i 24 år. Etter hvert ble det seks speidertropper og to ulveflokker. I tillegg kom eldre speidere som organiserte seg som Birkebeinere og Rovere.

I 1954 ble 2. Blommenholm stiftet.

Speiderne deltok på landsleire, og de organiserte turer innenlands og utenlands. Høydepunktet var turen til USA i 1973.

Fra 1979 ble forbundene for jenter og gutter slått sammen.

Etter 1980 sank tallet på speidere, og i noen år var det bare 2. Blommenholm som var aktiv.
1. Blommenholm ble imidlertid startet på nytt i 2007 med Janne-Marie Røising som leder.

1. Blommenholm ble lagt ned 29. oktober 2019.
2. Blommenholm ble lagt ned 25. august 2020.

i 1977 gikk 2. Blommenholm guttespeidere og Blommenholm II pikespeidere sammen om å kjøpe En hytte ved Sollihøgda.  De dannet en stiftelse som skulle sikre driften og valgte navnet Blommistoppen. Denne hytta ble senere overtatt i 1. Kolsås speidergruppe.


Kilder:

Løvseth, Øystein (Red). (2011). Blommenholm i 100 år. Blommenholm vel 1911−2011. Blommenholm vel

Speiderhistorisk leksikon

vestmarka.speiding.no 

Stallbygningen 1910. Til høyre ser vi litt av en trapp opp til et møterom på loftet. På loftet i denne bygningen startet speidertroppene på Høvik Verk. Vi ser Slottet bak.
Kilde: Bærum bibliotek

 

Se også nestøverste kart på startsiden