Tilbake til startsiden

Høvik skole

 

 

 

Adressen er Gamle Drammensvei 119. (Gårdsnr. 11, Bruksnr. 50)

Høvik skole er en barneskole (1.–7. trinn).

Etter at jernbanen kom i 1872, ble det etter hvert vanlig at byfolk bygget hus i Bærum. Dette førte til befolkningsvekst og behovet for nye skoler meldte seg. Etableringen av Industrisentra som Høvik Verk forsterket også dette behovet. Høvik Verk hadde fått sin egen skole allerede i 1873, men Høvikområdet ellers hadde ikke egen skole, og det var langt å sende de minste barna til Lysaker.

En komité ble nedsatt, og de ble enige om å legge skolen på hjulmaker Ringis tomt, der skolen ligger i dag.

En toetasjes murbygning ble bygget, og skolen åpnet i 1897 med 22 elever. Arkitekt var Olaf Boye. Denne første bygningen, står fortsatt. Se øverste bilde ovenfor.

Ny østre fløy ble oppført i 1903, og ny vestre fløy i 1910.
Skolehage ble anlagt i 1906.
Høvik bad ble åpnet i 2011. Her ble det laget et eget skolebad, og det var skolekjøkken i andre etasje. Skolekjøkkenet var trolig et av de første på landsbygda i Norge.

I 1931 kom enda et nytt tilbygg til den gamle skolebygningen.

Det ble innredet lærerboliger på nabotomtene Tuft og Høystrup. Se Kart med historiske navn.

Under andre verdenskrig (1940–1945) var det i perioder vanskelig å drive vanlig undervisning.
I slutten av februar 1942 ble det deklarert brenselsferie, noe som betydde at skolen ble stengt for å spare på brensel til oppvarming. Høsten 1942 måtte Valler høyere skole benytte Høvik skole, og dagene ble delt mellom disse to skolene. I de siste ett og et halvt årene av krigen rekvirerte tyskerne hele Høvik skole til verksteder og oppbevaring av flydeler. Da måtte elevene gå på Stabekk høyere skole. Under krigen foregikk også mye undervisning i private hjem.

I 1953 fikk skolen ny stor paviljong med ni klasserom, lærerrom, kontor og skolekjøkken.
Skolen ble også påbygget i 1962. Foruten noen ekstra undervisningsrom ble det nå rom for tannlege og lege, tilfluktsrom, dusjbad og en stor festsal ved siden av gymnastikksalen.

Høsten 2013 var den siste utbyggingen av nye Høvik skole ferdig, og lærere og elever kunne flytte inn i helt nye, fleksible og moderne lokaler med plass til alle. Paviljongene fra 1953 var da revet.

På skolens hjemmeside (2019) står følgende:
"Skolen ligger sentralt til på Høvik, med kort vei til både buss, tog og bane. Det er en treparallell skole med 1.–7. trinn, og av og til har vi trinn med fire klasser. Skolen rommer ca. 540 elever, og 1.–4. trinn benytter skolefritidsordningen, SFO. Vi har ca. 70 ansatte hvorav 37 er lærere. Administrasjonen består av en skolekonsulent og tre avdelingsledere i tillegg til rektor.
Skolen er et samlingssted i nærmiljøet. Elever, ansatte og foreldre hegner om skolen sin og er stolte av den. Skolen rommer mange aktiviteter på ettermiddag- og kveldstid, og mange av elevene våre deltar i korps, kor, strykeorkester, teatergruppe eller er del av idrettsgrupper som trener i gymsalen. Skolen har et variert og fint uteområde, med tilgang til kunstgressbane i hele skole- og SFO-tiden. Vi er opptatt av at vi må jobbe sammen for å skape en best mulig skole. Skolens visjon er derfor Vi løfter i flokk."

Se også Høvik - Blommenholm - Løkeberg skolekorps

Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie s. 71


Kilder:

Høyland, Torleiv. (1972). Høvik skole 75 år. Høvik skole

Høyland, Torleiv. (1972). Høvik skole 100 år. Høvik skole

Lokalhistoriewiki

Høvik skole

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

Bærum bibliotek 

Høvik skole 1972. Den delen som har spisst tak, ble bygget i 1931 og er høyre del på det øverste bildet. Lengst til høyre i bildet ser vi paviljongene som ble bygget i 1953 og senere revet. Bygningen midt i bildet, til høyre for den gamle skolen, er fra 1962 og inneholdt blant annet fest- og gymnastikksal. Kilde: Bærum bibliotek
Den gamle og den nye skolen 2019. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Den nye skolen 2019. Sett fra sydvest. Denne sto ferdig i 2013 og erstattet paviljonger fra 1953 (se bildet nedenfor). Foto: Knut Erik Skarning

 

Tilbygg fra 1931
Den nye skolen fra 2013
Vestfløyen fra 1910
Østfløyen fra 1903
Eldste del fra 1897