Tilbake til startsiden

Høvik senter

 

 

 

 

 

På slutten av 1800-tallet var det beskjeden handelsvirksomhet der Høvik senter ligger i dag. Bare den gamle trebygningen til Høvik Landhandleri og Hellevigmyr lå der den gangen. Se nederste bilde ovenfor. Disse gamle trebygningene er nå revet. Men det ble etter hvert stor aktivitet på stedet. I 1942 var det bokhandel, frisørsalong, isenkram og fargehandel, elektrisk forretning, barber- og frisørsalong, tannlege, lege, manufaktur, konditori, bankfilial og blomsterforretning. Senere kom også barnetøyforretning, varemagasin og fysikalsk institutt.

Centragruppen, ved familien Eriksen, har gradvis overtatt Høvik senter fra 1980-tallet, etter at de kjøpte O. H. Bang-gården. Gruppen kjøpte Hübertgården i 2005 og Jacobsengården i 2008. Norgesgruppen kjøpte Centragruppen i år 2000, og eier butikken Meny Høvik.

Bildene ovenfor viser hvordan Høvik senter har utviklet seg.

startsiden for Høvik Verk, Høvik og Blommenholm kan man, oppe til venstre, klikke på markører for en del av de bedriftene som ligger, eller tidligere holdt til på Høvik senter.


Kilder:

Figved, Inger Lorange (red.). (2015). Høvik Verk vel 1915−2015. Vellet

Fagerstrand vel 1935−1985. Redaksjon ved Finn Lønnå

Arneberg, Inger og Lønnå, Finn. Høvik sentrum. Vest for byen 5 (Asker og Bærum historielag.
Skrifter 1977−1981)

 

  

Høvik senter og Høvik stasjon omkring 1957. Bildet viser samme område som på bildet ovenfor, og er fra samme tid, men det er tatt fra nord. Kilde: Bærum bibliotek
Høvik senter 1980. Sett fra nord. Vi ser forretningen O. H. Bang til venstre. Her var det en periode omkring 1970 også en ESSO-bensinstasjon. Kilde: Bærum bibliotek
Høvik senter 1966. Sett fra nord. O. H. Bang-gården kan vi ikke se. Den ligger bak Jacobsengården midt i bildet. Vi ser ellers Jernbanegården til høyre og Hübertgården til venstre. Kilde: Bærum bibliotek
Høvik senter og Høvik stasjon 2016. Sette fra syd. Kilde: kart.1881
Høvik senter og Høvik stasjon 2016. Omtrent samme område som på bildet ovenfor. Kilde: kart.1881
Høvik senter og Høvik stasjon omkring 1956. Vi ser Jernbanegården som ble revet i 1966, og som derfor ikke er med på bildene ovenfor. Jacobsengården er ikke bygget enda. Vi ser Bergangården til venstre. Dette var en forretning som i en periode (1933−1953) var en konkurrent til O. H. Bang. Vi ser også at Drammensveien følger dagens Sandviksveien, mens en ny E18 er anlagt på bildene ovenfor. Legg også merke til at den gamle broen over jernbanen ligger lengre til venstre enn på bildene lengre opp. Kilde: kart.1881.no
Slik så senteret ut i 1906. Huset til høyre er Høvik Landhandleri som senere ble O.H. Bang, Centra Høvik og Meny Høvik. Huset ble revet i 1953, og ny forretningsgård, O. H. Bang-gården, ble bygget. Se bildene ovenfor. Huset til venstre er plassen Hellevigmyr, også kalt Lille Ballerud, som hørte til Ballerud. I huset var det noe handelsvirksomhet og skjenking av brennevin. Dette huset ble påbygget i 1931 og ble til Jernbanegården som vi ser på flere av bildene ovenfor. Huset ble revet i 1966. Det lille skuret midt på bildet ble leid av Rørlegger Stiansen. Her kom det senere en bensinstasjon. Kilde: Bærum bibliotek
Meny (tidligere Centra Høvik,
O. H. Bang og Høvik Landhandleri)
Jacobsengården
Hübertgården
Bergangården
O. H. Bang
Jernbanegården
Hübertgården
E18
Nye Drammensveien (Sandviksveien)
O. H. Bang
Bergangården
Jernbanegården
Hübertgården
Høvik stasjon
Høvik stasjon
Høvik stasjon
Høvik senter 2019.Til høyre ligger matvarebutikken Meny, tidligere Centa Høvik,
O. H. Bang og Høvik Landhandleri.
Det hvite huset er Jacobsengården og det grå huset lengst til venstre er Hübertgården.
Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning
Jernbanegården 1966, året den ble revet. Kilde: Bærum bibliotek