Tilbake til startsiden

Høvik bibliotek

 

 

 

Adressen er i dag (2023) Sandviksveien 11. (Gårdsnr. 11, Bruksnr. 43)

Høvik bibliotek er en filial av Bærum bibliotek.
Boksamlingen ble opprettet i 1911. Til lokaler for boksamlingen mottok kommunen i 1919 en gave fra konsul George Iversen (se nedenfor) på 40 000 kroner, og i 1924 fikk biblioteket et eget hus mellom Høvik kirke og Høvik stasjon. Se startsiden. Tomten ble utskilt fra Høvik Nordre. Huset ble revet i 1961 for å gi plass til ny Drammensvei (E18).

I 1972 flyttet biblioteket inn i Høvik menighetshus.

Biblioteket har voksenavdeling, barneavdeling, lesesal og PC/Internettilgang for lånerne.

Høvik bibliotek har flere ganger vært truet med nedleggelse, men støttegruppen Høvik biblioteks venner har bidratt til at det bare ble med trusler. Støttegruppen har også, sammen med Høvik vel og Høvik Bok og papirhandel, sørget for at biblioteket har kunnet arrangere blant annet bokmesser, kulturlørdager og eventyrstunder.

Mer om bibliotekenes historie i Bærum: Se Bærum biblioteks historie.

Mer om Konsul Iversen
Forretningsmannen Georg Iversen (1845–1930) tjente en formue på eksport av trelast til Spania og ble utnevnt til norsk og svensk konsul av kong Alfonso. Iversen flyttet til Høvik i 1894, var formann i Høvik vel i 17 år fra 1903, og ble vellets første æresmedlem. Han stilte midler til disposisjon for oppføring av Høvik bibliotek og Høvik bad.


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Høvik bibliotek)

Lokalhistoriewiki (Om konsul Iversen)

 

 

 

 

 

  

Interiør fra Høvik bibliotek 1988. Kilde: Bærum bibliotek
Høvik bibliotek ligger i menighetshuset ved Høvik kirke. Bildet er tatt i 1982.
Kilde: Bærum bibliotek

Høvik bibliotek 1961. Dette huset lå nærmere jernbanestasjonen.

 

 

Høvik bibliotek 1961 da huset skulle rives. Kilde: Bærum bibliotek