Tilbake til startsiden

Høvik bakeri og konditori

 

 

Høvik Bakeri og Konditori lå i Jernbanegården på Høvik og ble etablert i 1931 av Hugo Müller. Han hadde tidligere praksis fra Conditoriene Vindern & Alliance Akts. på Slemdal, hvor han "hadde hatt ansvaret for Butterdeigsposten og de tørre smaakager som han med flid og ufortrødenhet udførte tilfredsstillende" som det heter i en av attestene hans herfra. Senere var han ansatt i 14 år som mestersvenn ved Conditoriet Dagmar i Skovveien. Av attesten framgår det at han var meget samvittighetsfull, hederlig og rettskaffen og "i alle disse år har han ikke skoftet en eneste dag". Det var altså en erfaren og dyktig håndverker som leide butikklokale i den nybyggete delen av Jernbanegården på Høvik.

Det var plass til en disk og i tillegg 34 kafébord bakerst i lokalet. Bakeriet var i kjelleren med trapp ned fra butikken. Hugo Müller fikk installert en stor elektrisk bakerovn.

Konditormester Reidar E. Thorsen ble ansatt i bakeriet. Han var kjent for mer enn konditorfaget. Thorsen var norgesmester i boksing både i 1926 og 1928. Han ble norgesmester i rette stup i 1929 og deltok i olympiaden i 1928. I butikken var det i tillegg ansatt noen damer på deltid, men i det store og hele var virksomheten en familiebedrift.

Forretningen holdt åpen mandag til lørdag kl. 9−21, søndager kl. 13−21.

Etter Müllers død i 1950 ble virksomheten overtatt av hans enke Constance, mens
Reidar E. Thorsen sto for det baker- og konditorfaglige. De inngikk kompaniskap i 1957, og Thorsen overtok det hele da fru Müller døde en tid senere. Kort tid etter døde også Thorsen, og hans enke Karla fortsatte virksomheten, med innkjøpte bakervarer fra Østbyes bakeri til forretningen ble nedlagt i 1960.

Kunder har senere fortalt at noe av det de husket best, var posene med kakebrekk og smuler som var plassert i kassen i bakeriet og som kostet 5 øre.

Les mer om Høvik Bakeri og Konditori i artikkelen:
Høvik Bakeri og Konditori "Konten på Høvik" 1931−1960". Vest for byen 9 (Asker og Bærum historielag. Skrifter 1998−2001)Kilder:

Høvik Bakeri og Konditori "Konten på Høvik" 1931−1960". Vest for byen 9 (Asker og Bærum historielag. Skrifter 1998−2001)

Borgen, Per Otto. (2006). Asker og Bærum leksikon

 

  

Kinoanonse fra 1932. Kilde: Høvik Bakeri og Konditori "Konten på Høvik" 19311960". Vest for byen 9 (Asker og Bærum historielag. Skrifter 19982001)