Tilbake til startsiden

Glleri G, tidligere Høvik bad.
Hjulmakerverksted, Lille Høvik kolonial og kiosken Corner

 

 

 

 

 

hjulmakerverksted, Lille Høvik kolonial og kiosken Corner
Lille Høvik var en teig som opprinnelig lå under Høvik Nordre. Huset på Lille Høvik (se nederste bilde) lå på hjørnet Gamle Drammensvei – Kirkeveien. Johan Nicolai Ringi bygget i sin tid hjulmakerverksted her. Han sluttet tidlig som hjulmaker og bygget om verkstedet til beboelseshus. I mange år var det en kolonialbutikk, Lille Høvik kolonial, på Lille Høvik. Kolonialen ble senere til kiosken Corner. Her fikk barn smake på nye godterier som "rustne spiker" og "padder". Utenfor hang det lenge et apparat for oppmåling av parafin.
På 1950-tallet bodde Olsen, vaktmester på Høvik skole, i 2. etasje.


Høvik bad
Adressen er i dag Gamle Drammensvei 116. (Gårdsnr. 11, Bruksnr. 104)
Eiendommen Tuft, der badet senere ble anlagt, ble fradelt teigen Lille Høvik i år 1900 og kjøpt av Magnus Tveten. Han var en kjent lærer og hovedforfatter av Bærums første bygdebøker
på 1920-tallet.

Bærum kommune overtok Tuft og brukte huset som lærerbolig. Konsul Georg Iversen (se nedenfor) fikk kommunen til å bevilge penger til Høvik bad. Han ga selv 25.000 kroner til bygget, og et betydelig beløp til driftsfond. Det var den kjente kommunearkitekten Olaf Boye som tegnet badet.

Høvik bad ble åpnet i 1911. I spissen ved åpningen var gårdbruker, stortingsmann og ordfører Olaf Bryn (som eide Bryn gård).

I kjelleren på Høvik bad var det skolebad for Høvik skole. I kjelleren var det også badstue og dusjrom. I første etasje var det avkledningsrom, og i andre etasje var det skolekjøkken.

Badet ble nedlagt i 1981. Da hadde Høvik skole fått eget dusjbad (1962).

Galleri G
I 2019 drev Grethe Jahnsen Galleri G og skole i modellering i bygningen der Høvik bad lå. Hun pusset opp rommene og vedlikeholdt stedet. Galleriet hadde da vært i bygningen siden 2006.

I 2023 var galleriet nedlagt, og bygningen var omgjort til privatbolig.

Mer om Konsul Georg Iversen
Forretningsmannen Georg Iversen (1845–1930) tjente en formue på eksport av trelast til Spania og ble utnevnt til norsk og svensk konsul av kong Alfonso. Iversen flyttet til Høvik i 1894, var formann i Høvik vel i 17 år fra 1903, og han ble vellets første æresmedlem. Han stilte midler til disposisjon for oppføring av Høvik bibliotek og Høvik bad.

Konsul Iversens vei er oppkalt etter konsul Georg Iversen.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

Borgen, Per Otto. (2006). Asker og Bærum leksikon

Tangen, Ragnhild. Helse i hvert bad. Årbok for Asker og Bærum historielag 2022. Skrift nr. 62

Grethe Jahnsen (driver Galleri G)

 

 

  

Bygningen som tidligere var Høvik bad. Bildet er tatt i 2019. Sett fra nord, fra Gamle Drammensvei.
I andre etasje var det skolekjøkken.
Foto: Knut Erik Skarning

Se også detaljkart
Huset på Lille Høvik 1950. På den andre siden av huset var det kolonialbutikk.
Kilde: Bærum bibliotek
Høvik bad. Sett fra vest. Kilde: Prospektkort