Tilbake til startsiden

Høvik avlastningssenter, opprinnelig Folkets hus

 

 

 

Huset har adresse Høvik skolevei 12B. (Gårdsnr. 11, Bruksnr. 76)

Huset ble bygget omkring år 1900 og var opprinnelig Folkets hus.
Eier i 1903 var Høviks Arbeider- og ungdomsforening i Østre Bærums Arbeiderparti.

I hust ble Bærum Boligbyggerlag stiftet 24. november 1945.

Senere har stedet vært ungdomshus, "Huset fritidssenter" og teaterlokale.

I 2022 var det Høvik avlastningssenter som holdt til i huset. Senteret tilbyr (2022) heldøgns omsorgstilbud for ungdom og unge voksne. Avlasting gis opptil 14 døgn per måned. Senteret har 7 plasser.
I tilknytning til enheten drives en annen enhet, Individuell avlastning, som administrerer ulike hjelpeordninger, blant annet ferieavlastning for familier der barn har funksjonshemninger.

Senteret drives av Bærum kommune.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum kommune

Bærumskart

Bærum bibliotek

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

 

 

  

Høvik avlastningssenter 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart